Đại hội chi bộ trường tiểu học đồng thanh

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp

Các vị đại biểu xã và ban chi ủy ra mắt trước đại hội
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Bài viết liên quan